Privacyverklaring

Sport4Balance vindt het belangrijk om vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan.

Daarom zorgt Sport4Balance er voor dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Sport4Balance zal zich, bij het verwerken van persoonsgegevens, houden aan de geldende wetgeving zoals deze beschreven is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit document beoogt informatie te geven over de wijze waarop Sport4Balance de privacy van personen waarborgt.

Wanneer en waarom registeren wij jouw persoonsgegevens?

Sport4Balance verwerkt jouw gegevens voor een efficiënte en effectieve dienstverlening en bedrijfsvoering. Graag spreken wij onze klanten correct aan en/of bellen wij naar de juiste personen.

Welke gegevens leggen wij vast?

Wij leggen alleen de gegevens vast die minimaal noodzakelijk zijn om de klant te begeleiden bij het realiseren van zijn of haar  doelen. We zullen vragen naar naam, voornaam, adresgegevens en vragen die betrekking hebben om te komen tot jouw doelstelling. Binnen de AVG wordt de grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens beschreven als de grondslag van een gerechtvaardig belang.

Daarnaast kunnen er op de website algemene bezoekgegevens bijgehouden worden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Dit zouden wij kunnen doen om onze website beter op de behoefte van onze bezoekers af te kunnen stemmen en meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.

Onze website maakt daarnaast gebruik van cookies met de volgende doeleinden: jou zo goed mogelijk te informeren over onze producten en voor onderzoek om de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijk te houden.

Delen wij jouw gegevens met anderen?

Sport4Balance deelt jouw gegevens niet met anderen.

Melden datalek

Sport4Balance zorgt ervoor dat in geval van een datalek, de betrokken personen hiervan binnen 48 uur na constatering op de hoogte wordt gebracht. Een ernstig datalek van persoonsgegevens zullen wij binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb jij een (mogelijk) datalek geconstateerd? Meld ons dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat jij het datalek hebt geconstateerd. Dit doe je via ons mailadres info@sport4balance.nl. Vermeld in jouw e-mailbericht je naam, eventueel de organisatie waarvoor je werkt, jouw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Wij hebben geen belang bij het bewaren van gegevens die wij niet meer nodig hebben. Daarom zullen wij klantgegevens, binnen twee maanden nadat de klantrelatie is beëindigd, vernietigen.

Welke rechten heb je?

Jouw privacy wordt in de wetgeving goed geregeld. Je kunt van de volgende rechten gebruik maken.

  1. Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  2. Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
  3. Recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt in te zien.
  4. Recht op rectificatie en aanvulling. Jouw recht om de persoonsgegevens die wij verwerkt hebben te wijzigen.
  5. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Dit is een activiteit die wij niet kennen.
  7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Sport4Balance gebruikt

Sport4Balance gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Sport4Balance gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Sport4Balance hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een overzicht van de cookies van Sport4Balance zie https://sport4balance.nl/cookieverklaring.

Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. Sport4Balance wil graag weten hoe de bezoekers van Sport4Balance de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van Sport4Balance bezoekt, zodat Sport4Balance het gebruik van de website kan optimaliseren. Sport4Balance wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil Sport4Balance je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft Sport4Balance goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Sport4Balance kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Sport4Balance heeft op 12 september 2018 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft Sport4Balance ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat Sport4Balance de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst Sport4Balance je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Heb je een klacht over de wijze waarop wij jouw gegevens behandelen?

Wanneer je van mening bent dat wij niet goed omgaan met jouw persoonlijke gegevens dan kun je bij ons een klacht indienen via ons e-mailadres info@sport4balance.nl waarna wij deze in behandeling nemen. Ben je dan alsnog niet tevreden of wil je direct de klacht bij een officiële instantie indienen dan kan dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.